WKŁAD WŁASNY W KREDYCIE HIPOTECZNYM

Pamiętam, że najtrudniejszą kwestią w zrozumieniu niuansów kredytów hipotecznych ( kiedy zaczynałam swoją pracę) było dla mnie pojęcie wkładu własnego. Właśnie dlatego to Wam przybliżę.

Wymagany minimalny wkład własny jest czymś innym  niż akceptowany, a jego brak można ubezpieczyć.

 

Czym właściwie jest ten wkład własny i jak go wyliczyć?

Wkład własny jest tą częścią inwestycji, którą musimy ponieść z „własnej kieszeni”. Dla przykładu kupując mieszkanie warte 200 000 zł minimalny wkład własny jaki musimy wnieść ( czyli tą część zapłacić z własnej kieszeni) to 30 000. Kredyt możemy zatem wziąć na 170 000 zł.

Wkładem własnym w zależności od polityki banku mogą być: wniesione pieniądze,  oszczędności na książeczkach mieszkaniowych lub też inna nieruchomość mieszkalna należąca do nas. Zatem jeśli mamy mieszkanie na własność, które warte jest np. 100 000 to możemy je dać jako drugie zabezpieczenie dla banku i nie wnosić oszczędności.

Różnice w wymaganym, a ubezpieczanym wkładem własnym

Zgodnie z wytycznymi Komisji, od stycznia 2014 r. wkład własny przy zakupie nieruchomości na kredyt wyniesie co najmniej 5 % , w 2015 będzie to co najmniej 10 %, w 2016 r. – 15 %, a od 2017 r. – 20 %. .

To są jednak wymogi, które nie wszystkie banki realizują szablonowo. Niektóre banki mimo wymagalnego wkładu własnego 15% udzielają kredy z wkładem własnym 10% – różnicę ubezpieczając. Ubezpieczenie te jest osobnym kosztem lub ukryte jest w marży kredytu. Inne banki wymagają min. 20% wkładu własnego- bo taka jest ich polityka. Nie można zatem mieć 15% i reszty ubezpieczyć. Czym innym jest bowiem wymagany minimalny wkład, czym innym jest akceptowany. Dla przykładu : wymogiem wkładu własnego jest 15%, ale akceptowany przez bank może być 10% i resztę bank ubezpiecza. Nie zawsze bowiem te dwa sformułowania znaczą to samo.

Zobacz więcej

section