CO NALEŻY WIEDZIEĆ O GRUPOWYCH UBEZPIECZENIACH NNW?

Grupowe ubezpieczenie NNW chroni ubezpieczonego w momencie nieszczęśliwego wypadku. Może liczyć na pomoc finansową i dodatkowe usługi, takie jak np. zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji i sfinansowanie pobytu w szpitalu. Polisa ma zazwyczaj niższe składki niż w przypadku indywidualnej ochrony. Pracodawcy często stosują je jako dodatki pozapłacowe, w formie benefitu.

Czym są grupowe ubezpieczenie NNW?

Ubezpieczenia grupowe są bardzo popularnymi produktami, ze względu na niższe składki niż w przypadku popularnej życiówki. Często zakłady w formie benefitów opłacają swoim pracownikom. Zakres ochrony pracodawca ustala z firmą ubezpieczeniową. Zdarza się, iż za dodatkową opłatą można zwiększyć sumę lub wykupić dodatkowe opcje. Doradca Natalia Panocha-Raczkiewicz udziela szczegółowych informacji na ten temat. W małych firmach pracownicy często sami pokrywają comiesięczne składki, są im potrącane z wynagrodzeń. Zawsze warto posiadać zabezpieczenie na wypadek zdarzenia losowego lub choroby. Przed podpisaniem umowy warto poprosić księgową lub osobę zajmującą się tymi kwestiami, o przedstawienie OWU i dokładnie zapoznać się z warunkami, wyłączeniami i sumami odszkodowań. Jeśli zakres ochrony nie spełnia naszych oczekiwań, możemy dodatkowo, poza przedsiębiorstwem, zawrzeć umowę indywidualnego ubezpieczenia indywidualnego.

Co obejmuje grupowa polisa NNW?

Polisa chroni ubezpieczonego od następstw nieszczęśliwych wypadków, komunikacyjnych, podczas pracy, obejmując także poważne problemy zdrowotne. W ich następstwie może być trwały uszczerbek na zdrowiu, rehabilitacja, długotrwałe leczenia czy zgon. Umowa chroni również rodziny pracowników, którym przysługuje świadczenie na wypadek śmierci ubezpieczonego, natomiast współmałżonkom taki sam zakres, co właścicielowi polisy. Grupówka jest skierowana do osób pełnoletnich i obowiązuje na okres 12 miesięcy. Jeśli w czasie trwania umowy przedsiębiorstwo rozwiązało umowę z pracownikiem, nic nie stoi na przeszkodzie, by kontynuował opłacanie polisy, ale już na zmienionych warunkach.

Zobacz więcej

section